Môže začať cudzinec podnikať na Slovensku?

Čo všetko je potrebné vybaviť pre začatie podnikania na Slovensku? Aké dokumenty je potrebné pripraviť a na aké úrady sa treba obrátiť?

  1. Zvoľte si formu podnikania- rozhodnite sa, či si chcete založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je na Slovensku najčastejšou formou podnikania, komanditnú spoločnosť, verejnú spoločnosť alebo akciovú spoločnosť. V prípade založenia spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné disponovať na svojom bankovom účte s hotovosťou viac ako 5000 eur. Je to jedna zo základných podmienok pre založenie spoločnosti a začatie podnikania.
  2. V druhom kroku si zvoľte svoju funkciu vo firme. Chcete v nej vystupovať ako konateľ alebo ako spoločník? Ak sa rozhodnete byť spoločníkom, zákony Slovenskej republiky nekladú v tomto prípade cudzincom žiadne špeciálne podmienky a obmedzenia. Ak si založíte spoločnosť a budete v nej vystupovať ako konateľ, pôjde o troška zložitejší proces, no nie nemožný. Podľa zákonov Slovenskej republiky bude potrebné splniť viacero podmienok. Prvou a základnou je nadobudnutie povolenia na pobyt. Ak je konateľ osoba členského štátu Európskej únie alebo občan členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, túto podmienku nie je potrebné splniť.
  3. Ak sa ako cudzinec rozhodnete zriadiť si na Slovensku živnostenské oprávnenie, jej udelenie závisí od typu pobytu, kedy musíte preukázať, že máte v krajine trvalý alebo prechodný pobyt. Po preukázaní tejto skutočnosti je už len krok k nadobudnutiu živnostenského oprávnenia a získania živnostenského listu.

V prípade, že máte záujem začať podnikať na Slovensku a neviete si poradiť s dokladmi, ktoré treba predložiť a úradmi, ktoré je nutné navštíviť, obráťte sa na našich odborníkov, ktorí vám ochotne pomôžu s kompletným vybavením vašich požiadaviek. Zabezpečia bezproblémový priebeh udelenia prechodného pobytu, či založenia spoločnosti a rozbehnutiu vášho podnikania už nebude nič stáť v ceste.