Čaro adventu spočíva v príprave na najkrajšie sviatky roku. V popredí je bez pochýb duchovný rozmer Vianoc, avšak radi sa navzájom obdarúvame i hmotnými prekvapeniami. Tie najúprimnejšie nemusia