Ako dostať vašu firmu do povedomia?

predaj podnik. prilezitKaždá firma, najmä ak je mladá, rieši otázku, ako osloviť potenciálnych zákazníkov a dostať sa do povedomia. Jedným z najefektívnejších prostriedkov dosiahnutia prvotného ohlasu je široký rozptyl vizuálnej identity podniku napríklad pomocou firemných propagačných tlačovín alebo reklamných predmetov potlačených rozpoznateľným dizajnom.

 

Existuje mnoho nosičov, ktoré sa dajú potlačiť prakticky čímkoľvek. Letáky, vizitky, kalendáre, bulletiny, brožúry, rôzne prospekty, oznámenia, katalógy, booklety, bannery, fototapety, pop-upy, roll-upy, pútače, stojany, tlač a výroba etikiet, plagátov, samolepiek… Je to relatívne lacná a účinná prezentácia firmy, môže však aj podporiť predaj, osloviť nových zákazníkov a napokon aj budovať značku.

Outdoorová reklama dokáže naraz osloviť širokú masu, avšak stretáme sa s ňou náhodne a neplánovane. Informáciu nemožno dodatočne vyhľadať. Menšie formáty sa naopak dajú doručiť konkrétnym osobám (zákazníkom, zamestnancom, klientom, obchodným partnerom) cielene a ich všadeprítomnosť pomáha reprezentovať dobré meno firmy.

Príkladom môže byť využitie originálnych etikiet v novom segmente bio potravín. Odlíšenie sa od narastajúcej konkurencie na malom trhu sa tu stáva nutnosťou. Zaujať a byť zapamätateľný, to je predpokladom získania pravidelných odberateľov.

Trendom v priemysle sa stáva personalizácia možná vďaka digitalizácii tlače. Táto technológia otvára široké pole pre customizáciu promo materiálov na mieru individuálnemu klientovi, zákazníkovi, výhercovi a pod. (individuálne mená, dátumy, fotografie, texty, čísla, logá, kódy…), čo sa využíva pri súťažiach, eventoch, adresných directmailových kampaniach a pod..

Napríklad variabilita digitálnej tlače pri výrobe samolepiacich etikiet umožňuje tlačiť každú jednotlivú etiketu s jedinečným motívom bez navýšenia nákladov (cena zostáva aj pri malých nákladoch pomerne nízka).